(1)
., M.; Winarto, A.; Nisa, C. MORFOLOGI KELENJAR AKSESORIS KELAMIN BIAWAK AIR (Varanus Salvator Bivittatus) JANTAN. JKV 2019, 3, 83-91.