Parera, H. (2019). Tingkat Fertilisasi Oosit Sapi Silangan Simmental Peranakan Ongole dan Limousin Peranakan Ongole Secara In Vitro. JURNAL KAJIAN VETERINER, 2(1), 51-55. https://doi.org/10.35508/jkv.v2i1.985