Gelolodo, Maria. 2019. “Peranan Pendekatan Molekular Dalam Program Eradikasi Penyakit Mulut Dan Kuku”. JURNAL KAJIAN VETERINER 5 (1), 21-42. https://doi.org/10.35508/jkv.v5i1.1022.