Gelolodo, M. (2019) “Peranan Pendekatan Molekular dalam Program Eradikasi Penyakit Mulut dan Kuku”, JURNAL KAJIAN VETERINER, 5(1), pp. 21-42. doi: 10.35508/jkv.v5i1.1022.