., Mahfud, Adi Winarto, and Chairun Nisa. “MORFOLOGI KELENJAR AKSESORIS KELAMIN BIAWAK AIR (Varanus Salvator Bivittatus) JANTAN”. JURNAL KAJIAN VETERINER 3, no. 2 (June 1, 2019): 83-91. Accessed May 23, 2022. http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JKV/article/view/1046.