Parsa, I., Harijono, H., & H, S. (2020). RANCANGAN ALAT BELAH KAYU SISTEM PUTARAN GERGAJI DENGAN PENGATURAN TEKANAN MOTOR LISTRIK. Jurnal Teknologi, 14(1), 1-9. Retrieved from http://ejurnal.undana.ac.id/jurnal_teknologi/article/view/2272