Parsa, I, Harijono Harijono, and Sosiawan H. 2020. “RANCANGAN ALAT BELAH KAYU SISTEM PUTARAN GERGAJI DENGAN PENGATURAN TEKANAN MOTOR LISTRIK”. Jurnal Teknologi 14 (1), 1-9. http://ejurnal.undana.ac.id/jurnal_teknologi/article/view/2272.