Parsa, I, Harijono Harijono, and Sosiawan H. “RANCANGAN ALAT BELAH KAYU SISTEM PUTARAN GERGAJI DENGAN PENGATURAN TEKANAN MOTOR LISTRIK”. Jurnal Teknologi 14, no. 1 (May 30, 2020): 1-9. Accessed December 5, 2020. http://ejurnal.undana.ac.id/jurnal_teknologi/article/view/2272.