1.
Parsa I, Harijono H, H S. RANCANGAN ALAT BELAH KAYU SISTEM PUTARAN GERGAJI DENGAN PENGATURAN TEKANAN MOTOR LISTRIK. jurnal_teknologi [Internet]. 30May2020 [cited 5Dec.2020];14(1):1-. Available from: http://ejurnal.undana.ac.id/jurnal_teknologi/article/view/2272