[1]
Saputra, A., Djungu, D. and Gelalan, E. 2019. Aktivitas Larvasidal Ekstrak Etanol Biji Pepaya (Carica papaya) dan Daun Mindi (Mella Azedarach). JURNAL KAJIAN VETERINER. 7, 1 (Jun. 2019), 53-61. DOI:https://doi.org/10.35508/jkv.v7i1.869.