Neloe, Raysky, Wiendiyati Wiendiyati, dan Ignatius Sinu. 2018. “Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Petani Yang Mempengaruhi Produksi Jagung Di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang”. Buletin Ilmiah Impas 20 (1), 49-57. https://ejurnal.undana.ac.id/impas/article/view/650.