Ndu Ufi, Y., P. Un, and I. Sirma. “PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SAYUR ORGANIK PADA CV GS. ORGANIK DI KABUPATEN KUPANG”. Buletin Ilmiah IMPAS, Vol. 21, no. 3, Dec. 2020, pp. 236-44, doi:10.35508/impas.v21i3.3322.