(1)
Maudy, C.; Ruliati, L.; Doke, S. Keluhan Musculoskeletal Disorders Dan Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Tenau. MKM 2021, 3, 312-321.