[1]
C. Maudy, L. Ruliati, and S. Doke, “Keluhan Musculoskeletal Disorders dan Kelelahan Kerja pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tenau”, MKM, vol. 3, no. 3, pp. 312-321, Dec. 2021.