Datoalin, I., Luruk, M., & Ly, J. (2018). ANALISIS EKONOMI PENGGUNAAN TEPUNG KULIT PISANG KEPOK TERFERMENTASI DALAM RANSUM BABI PERANAKAN LANDRACE. JURNAL NUKLEUS PETERNAKAN, 5(2), 108-117. Retrieved from https://ejurnal.undana.ac.id/nukleus/article/view/843